หน้าแรก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง....................

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  (สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี2561) 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

     

 

      

ข่าวประชาสัมพันธ์................

ประกาศเชิญชวนตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลข้าวงาม

ประกาศเชิญชวนตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ตำบลข้าวงาม

 

 

ประกาศเชิญชวนตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,4 ตำบลข้าวงาม

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ.....        

-ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง  โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองระพีพัฒน์  หมู่ที่ 2-3 วันที่ 27  ธันวาคม  พ.ศ.2560  เวลา  10.00น.  เป็นต้นไป.... คลิ๊กที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม เรื่อง เจตจานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561..

 

กรุณากรอกข้อความ...

ข่าวประชาสัมพันธ์..

แผนส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแผนปฏิบัติ/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงามจัดร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมจริยา วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560....


งานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560..... วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน               ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2560........ 

 

โครงการเฝ้าระวังอุบัตเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ณ บริเวณศาลาท่าน้ำหน้าวัดธรรมจริยา ม. 2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

- โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ป� หน้าแรกวันที่ติดต่อ:
30
30


สถานะสมาชิก:

วันที่สมัครสมาชิก:
30
30
จำนวนสมาชิก: 0 / 10000

เลือก Theme

Theme 34

คลิก
สีพื้นหลังปกติ ?
สีพื้นหลังจะปรากฎให้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังแสดงไม่เต็มพื้นที่
%
สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์
%
ภาพพื้นหลัง
สีพื้นหลังปกติ ?
สีพื้นหลังจะปรากฎให้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังแสดงไม่เต็มพื้นที่
%
สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์
%
ภาพพื้นหลัง
สีพื้นหลังปกติ ?
สีพื้นหลังจะปรากฎให้เห็นก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้ภาพพื้นหลัง หรือภาพพื้นหลังแสดงไม่เต็มพื้นที่
%
สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์
%
ภาพพื้นหลัง
Visitors: 19,202