สอบราคา

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. เลียบคลองหมอน 40 ยาว 100.00 เมตร บริเวณหลังโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.......

 

- โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน

    1) ประกาศสอบราคา    คลิ๊กเลือก    
    2) สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  คลิ๊กเลือก
    3) เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน   คลิ๊กเลือก
    4) รายละเอียดครุภัณฑ์    คลิ๊กเลือก
    5) การเปิดเผยราคากลาง คลิ๊กเลือก
     6) ประกาศรายชื่อผู้ชนะ    คลิกเลือก
 

-  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคลัมเบีย หมู่ที่ 1 ตำบลข้าวงาม

     1)  ประกาศสอบราคา  คลิ๊กเลือก
     2)  เอกสารสอบราคา  คลิ๊กเลือก
     3)  การเปิดเผยราคากลาง (แบบ ปปช.)   คลิ๊กเลือก
     4)  แบบการก่อสร้าง  คลิ๊กเลือก
     5)  แบบ ปร.4  คลิ๊กเลือก
     6)  แบบ ปร.5  คลิ๊กเลือก
     7)  ประกาศรายชื่อผู้ชนะ  คลิกเลือก
Visitors: 27,127