กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 และกิจกรรมจิตอาสาทำความดี......

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561

กรมการจัดหางาน......

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ........

 

  • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 11 สิงหาคม 2560

  • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 11 สิงหาคม 2560

  • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 11 สิงหาคม 2560

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม

Visitors: 27,127