ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม หมู่ที่ 2 ขนาด 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยในอาคาร 593.80 ตารางเมตร

Visitors: 27,127